Hakkımızda

         Türkiye’de son 20 yılda gittikçe artan enerjide dışa bağımlılık ülkemizin enerji güvenilirliğini zora sokabilmektedir. Bu durum karşısında ülkemizin doğal kaynaklarından yararlanarak alternatif enerji sistemlerinin uygulanması, soruna genel ve kesin olmayan, ancak gelecek için umut verici bir çözüm olması nedeniyle gün geçtikçe artan bir önem kazanmaktadır. Bu enerji kaynaklarından rüzgar, ülkemizde de çok iyi değerlere sahip olması, sınırsız, temiz, çevreyi kirletmeyen bir enerji kaynağı olması dolayısıyla öne çıkmaktadır. Rüzgar enerjisinden elektrik üretiminin bir bölümünü yapan küçük ve orta ölçekli rüzgar türbinleri, esasında boylarından büyük işler başarmaktadırlar. Ürettikleri enerjinin beraberinde, genelde tüketimin yanında kurulu oldukları için taşımadan kaynaklanan verimsizlikleride önlerler. Bu sayede ürettikleri enerjiden daha fazla bir enerjinin temiz olmasını sağlar ve sera gazı salınımını azaltırlar. Enerji taşınması için yapılacak alt yapı yatırımlarını gereksiz kılar, bu yatırımlar ile ormana ve çevreye zarar verilmesini engellerler.

     Türkiye’de rüzgar türbinleri üretimi konusunda ilk çalışmaları yapan kuruluş olan Yap-SAR Makina Kalıp San. ve Tic. Ltd. Şti., 1996 yılından beri yaptığı araştırmalar ve teknik çalışmalar sonucunda ilk kez tamamen yerli teknoloji, ekipman ve işçilik kullanarak ürettiği Windsar rüzgar türbinini piyasaya sundu. Asıl olarak inşaat beton kalıpları, iş iskeleleri ve aksesuarları konusunda yaklaşık 30 yıldan beri çalışan Yap-SAR, bir Ar-Ge projesi olarak başlattığı rüzgar enerjisi çalışmalarına, yurtdışındaki büyük rüzgar enerjisi üreticilerinden ithal ettiği ürünlerle ve yaptığı çeşitli bayilik ve distribütörlük anlaşmalarıyla devam etti. Yapılan Ar-Ge çalışmaları sonucunda, uygun fiyatlı,verimli,kaliteli ve güvenilir olan ilk yerli rüzgar türbini üretilerek 1998 yılında piyasaya sunuldu. Firmanın üretim ve satışını yaptığı ürünler ile, büyük yatırımlar gerektirmeyen, kişisel kullanıma uygun, buna bağlı olarak şebekeye enerji verilmeyen, ancak şebekenin ulaştırılmasının güç ya da pahalı olduğu yerlerde bağımsız çözümler üretilmektedir. Elektrik enerjisinin iletilemediği, ya da enerjiyi üretmenin iletmekten çok daha kolay ve ucuz olduğu uzak köyler, çiftlik evleri, telekomünikasyon aktarıcıları, radyo ve orman kuleleri, askeri tesisler, demiryolu sinyalizasyonu, balık çiftlikleri, seralar, maden ocakları ve deniz vasıtaları, gibi geniş kullanım alanlarına sahiptir. Bu sistemler nerdeyse hiç bakım gerektirmeyen uzun ömürlü makinalardır. Çok az hareketli parçadan oluşan yapıları oldukça basittir. Güçleri 50W ve 30kW arasında değişen Windsar türbinlerinin işletme giderleri yok denecek kadar azdır.

      Türkiye’de rüzgar, özellikle Ege ve Marmara , Akdeniz ve Karadeniz gibi kıyı ve yüksek bölgelerinde yılın büyük kesiminde oldukça iyi değerlere sahiptir. Bunu gözönünde bulunduran YapSAR, öncelikle bu bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştırarak belirli bir pazar oluşturmuştur. Satıştan sonraki her türlü kurulum, destek gibi hizmetleri müşterilerine sağlayan Yap-SAR, uzaktan erişimli, son teknoloji sistemleri ile yüze yakın bölgede rüzgar türbini kurmuş bulunmaktadır. Buna en önemli örnek Vodafone firmasının GSM baz istasyonlarına kurulan 65 adet Windsar rüzgar türbinidir.. Bu türbinler Vodafone firmasına yılda yaklaşık 165 MWsaat sıfır sera gazı emisyonlu temiz enerji sağlamaktadır.

     Yap-SAR’ın yerli kaynak, malzeme, teknoloji ve iş gücü kullanılarak ürettiği türbinler iç pazarda olduğu kadar dış pazarlarda da rekabet edebilecek düzeydedir. Hem ürün çeşitliliği hem de kalite ve güvenilirlik bakımından daha üst seviyelere çıkmak için sürekli gelişim ve iyileştirme çalışmaları firma içinde devam etmektedir.